budżetowy


budżetowy
[wym. bud-żetowy] przym. od budżet

Posiedzenie budżetowe.

Sesja budżetowa.

Sejmowa komisja budżetowa.

ekon. Kredyt budżetowy «górna granica wydatków przewidzianych w budżecie dla danej jednostki budżetowej na realizację określonego zadania»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • budżetowy — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. bud żetowy] {{/stl 7}}{{stl 8}}przym. Ia, budżetowywi, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. budżet: Plany, założenia budżetowe. Dochody, wydatki budżetowe. Pracownicy budżetowi. Sfera budżetowa. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • deficyt — m IV, D. u, Ms. deficytycie, blm 1. «nadwyżka rozchodu nad przychodem i powstały stąd brak pokrycia wydatków; niedobór» Deficyt bilansu płatniczego. Deficyt kasowy. Pokryć deficyt. Deficyt sięga sumy…; deficyt wynosi złotych… ∆ Deficyt budżetowy… …   Słownik języka polskiego

  • kredyt — m IV, D. u, Ms. kredytycie; lm M. y 1. «pożyczka, odstąpienie określonej wartości w pieniądzu lub w towarach na warunkach zwrotu równowartości w ustalonym terminie; wynagrodzeniem za udzielenie kredytu jest procent» Kredyt bankowy, handlowy,… …   Słownik języka polskiego

  • limit — m IV, D. u, Ms. limiticie; lm M. y «granica, najwyższa liczba, ilość czegoś» Limit budżetowy. Limit czasu. Przekroczenie limitu. Zwiększyć, zmniejszyć limity. Limit przyjęć na uczelnię. ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

  • niedobór — m IV, D. niedobórboru, Ms. niedobórborze; lm M. niedobórbory 1. «zbyt mała, niedostateczna ilość czegoś nie pokrywająca zapotrzebowania; brak, niedostatek czegoś» Niedobór witamin w organizmie. Niedobór tlenu w wodzie. Niedobór azotu w glebie.… …   Słownik języka polskiego

  • preliminarz — m II, D. a; lm M. e, D. y 1. ekon. «plan finansowy jednostki budżetowej ustalający jej dochody i wydatki bez wzajemnego ich bilansowania» 2. ekon. «projekt budżetu państwowego» Preliminarz budżetowy rządu. ‹z fr.› …   Słownik języka polskiego

  • deficyt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. deficytycie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sytuacja, gdy (planowane) wydatki są większe niż ilość pieniędzy na ich pokrycie; niedobór : {{/stl 7}}{{stl 10}}Deficyt… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • preliminarz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. a; lm D. y {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zestawienie przewidywanych wydatków i dochodów; plan finansowy czegoś (np. jakiejś imprezy) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Preliminarz… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień