sromotny


sromotny
\sromotnyniejszy
«okrywający wstydem, hańbą, przynoszący hańbę; haniebny, niechlubny, niesławny»

Sromotna klęska, porażka.

Sromotna ucieczka z pola walki.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • sromotny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, który powoduje zniesławienie, hańbę, kompromitację, wstyd; haniebny, niechlubny, niesławny, kompromitujący, niehonorowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sromotna ugoda, walka. Sromotny postępek. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • haniebny — haniebnyni, haniebnyniejszy 1. «przynoszący hańbę, ujmę; hańbiący, sromotny, niesławny, niecny, nikczemny» Haniebny czyn. Haniebna śmierć na szubienicy. Haniebni zdrajcy. Najhaniebniejszy postępek w czyimś życiu. 2. «bardzo zły, okropny, marny,… …   Słownik języka polskiego

  • sromotnie — sromotnieej przysłów. od sromotny Zostać sromotnie pobitym. Sromotnie przegrać …   Słownik języka polskiego

  • sromotnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. sromotny: Zostać sromotnie wypędzonym. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień