buforowy


buforowy
przym. od bufor
∆ Państwo buforowe «potoczne określenie państwa, zwykle niewielkiego, słabego pod względem politycznym i wojskowym, położonego pomiędzy państwami silnymi lub sferami ich wpływów i spełniającego na skutek tego rolę buforu między mocarstwami»
chem. Roztwór buforowy «roztwór słabych kwasów i ich soli z mocnymi zasadami lub słabych zasad i ich soli z mocnymi kwasami, utrzymujących stałą kwasowość lub zasadowość ośrodka; bufor; moderator»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • buforowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} rozdzielający dwie nieprzyjazne względem siebie strony : {{/stl 7}}{{stl 10}}Buforowe państwo. Strefa buforowa. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bufor — m IV, D. a a. u, Ms. bufororze; lm M. y 1. «urządzenie, zwykle w postaci sworznia z metalowym talerzem na końcu, służące do osłabienia siły uderzenia lub wstrząsu przy zderzeniu sprzęgniętych pojazdów szynowych (wagonów, lokomotywy); zderzak» 2.… …   Słownik języka polskiego