starokawalerstwo


starokawalerstwo
n III, Ms. \starokawalerstwowie, blm
«stan starokawalerski, bycie starym kawalerem»

Żyć, uchować się w starokawalerstwie.


Słownik języka polskiego . 2013.