akceptowanie


akceptowanie
n I
rzecz. od akceptować.

Słownik języka polskiego . 2013.