stolica


stolica
ż II, DCMs. \stolicacy; lm D. \stolicaic
1. «główne miasto w państwie, najczęściej miasto, w którym znajduje się siedziba rządu»

Studiować, mieszkać w stolicy.

rel. Stolica Apostolska «siedziba papieża; także: religijna władza zwierzchnia papieża w kościele katolickim»
2. «główne miasto jakiegoś okręgu, będące ośrodkiem przemysłowym, kulturalnym, handlowym, portowym itp.»

Stolica teatralna, filmowa, intelektualna.

Zakopane to zimowa stolica Polski.

Stolica regionu, województwa.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • Stolica — Bild gesucht  BWf1 Höhe 1.476  …   Deutsch Wikipedia

  • stolica — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIc {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} główne miasto w państwie, w którym znajdują się siedziby centralnych władz politycznych i administracyjnych, siedziby centralnych urzędów i instytucji …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stolica — stòlica [b] (III)[/b] ž DEFINICIJA pov. zast. knjiš. 1. glavni grad 2. sjedište [stolica vezira] SINTAGMA Sveta stolica država Vatikan ETIMOLOGIJA vidi stol …   Hrvatski jezični portal

  • stolica — stòlica [b] (I)[/b] ž DEFINICIJA 1. komad pokućstva s naslonom, namijenjen sjedenju za jednu osobu 2. meton. službeni položaj; katedra [bilježnička stolica] ETIMOLOGIJA vidi stol …   Hrvatski jezični portal

  • stolica — stòlica [b] (II)[/b] ž DEFINICIJA term. velika nužda [imati/nemati stolicu] ETIMOLOGIJA vidi stol …   Hrvatski jezični portal

  • Stolica — Sp Stòlica Ap Stolica L k. Slovakijos Rūdiniuose kk …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • stólica — e ž (ọ̑) 1. učno znanstvena enota oddelka univerze: ustanoviti stolico za slovenski knjižni jezik; stolica za mladinsko psihologijo // učiteljsko mesto na taki enoti: prevzeti stolico na univerzi; zasesti stolico za novejšo zgodovino 2. star.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • stòlica — stòlica1 ž 1. {{001f}}komad pokućstva s naslonom, namijenjen sjedenju za jednu osobu 2. {{001f}}meton. službeni položaj [bilježnička ∼]; katedra stòlic|a2 ž term. velika nužda [imati/nemati ∼u] stòlica3 ž pov. zast. knjiš. 1. {{001f}}glavni grad… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stolíca — e ž (í) 1. nar. stol: pasti, vstati s stolice; usesti se na stolico; nizka, visoka stolica; miza in stolice 2. les. lesena priprava, navadno s štirimi nogami, na kateri se žaga, teše, oblikuje: položiti deske na stolico / mizarske, tesarske… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Stolica Apostolska — {{/stl 13}}{{stl 7}} siedziba papieża jako biskupa Rzymu i głowy Kościoła katolickiego; Watykan : {{/stl 7}}{{stl 10}}Erytrea nawiązała kontakty ze Stolicą Apostolską. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień