stop-klatka


stop-klatka
ż III, CMs. \stop-klatkatce; lm D. \stop-klatkatek
«obraz filmowy zatrzymany na ekranie podczas projekcji»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • stop-klatka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. stop klatkatce; lm D. stop klatkatek {{/stl 8}}{{stl 7}} obraz widniejący na ekranie po zatrzymaniu wyświetlanego filmu; kadr {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień