stopić


stopić
dk VIa, \stopićpię, \stopićpisz, stop, \stopićpił, \stopićpiony - stapiać ndk I, \stopićam, \stopićasz, \stopićają, \stopićaj, \stopićał, \stopićany
1. «zamienić ciało stałe w płynne przez ogrzanie do temperatury topnienia; doprowadzić do stanu ciekłego, spowodować topnienie czegoś; zdeformować przedmiot z materiału topliwego przez rozgrzanie go do stanu płynnego; rozpuścić, roztopić»

Stopić słoninę, smalec, wosk.

Słońce stopiło lód i śnieg.

2. «topiąc złączyć, spoić coś (zwykle metale) w jedną całość»

Stopić srebro z miedzią.

stopić się - stapiać się
1. «o ciałach stałych: zamienić się w ciało płynne wskutek wzrostu temperatury; stracić właściwy kształt, zostać zniszczonym przez stopienie; ulec rozpuszczeniu, rozpuścić się, roztopić się»

Śnieg stopił się przez jedno popołudnie.

Woskowe figurki stopiły się na słońcu.

2. «zostać złączonym, spojonym przez stopienie; spoić się wzajemnie, złączyć się w jedną całość»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • stopić (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. stapiać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stapiać się – stopić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o ciałach stałych: przechodzić w ciało ciekłe wskutek nadmiernego wzrostu temperatury; ulegać stopieniu, rozpuszczeniu; roztapiać się, rozpuszczać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Lód… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stapiać — → stopić …   Słownik języka polskiego

  • stapiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, stapiaćam, stapiaća, stapiaćają, stapiaćany {{/stl 8}}– stopić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, stapiaćpię, stapiaćpi, stapiaćpiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przeprowadzać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Vitrification — is a process of converting a material into a glass like amorphous solid that is free from any crystalline structure, either by the quick removal or addition of heat, or by mixing with an additive. Solidification of a vitreous solid occurs at the… …   Wikipedia

  • TI-BASIC — Ein Ausschnitt aus einem Programm, das anhand von vier Punkten berechnet, um welche Art Viereck es sich handelt Ein mithilfe von TI B …   Deutsch Wikipedia

  • TI-Basic — Ein Ausschnitt aus einem Programm, das anhand von vier Punkten berechnet, um welche Art Viereck es sich handelt TI Basic ist der inoffizielle Name einer Programmiersprache, mit der programmierbare Taschenrechner der amerikanischen Firma Texas… …   Deutsch Wikipedia

  • TI Basic — Ein Ausschnitt aus einem Programm, das anhand von vier Punkten berechnet, um welche Art Viereck es sich handelt Ein mithilfe von TI B …   Deutsch Wikipedia

  • Ходьба босиком — ходьба без обуви и носков. Это частое явление в развивающихся странах, но редко встречается в странах с высоким уровнем развития, где в силу исторических причин принято носить обувь. Некоторым людям нравится ощущение контакта с землёй (или… …   Википедия

  • Босиком — Ходьба босиком ходьба без обуви и носков. Это частое явление в развивающихся странах, но редко встречается в странах с высоким уровнем развития, где в силу исторических причин принято носить обувь. Некоторым людям нравится ощущение контакта с… …   Википедия