bulanżeryt


bulanżeryt
m IV, D. -u, Ms. \bulanżerytycie, blm
miner. «siarczek ołowiu i antymonu, minerał ołowianoszary z metalicznym połyskiem, spotykany w hydrotermalnych złożach rud ołowianocynkowych; ruda ołowiu»
‹od nazwiska inżyniera›

Słownik języka polskiego . 2013.