stróż


stróż
m II, DB. -a; lm M. -e, DB. -ów
«ten, kto strzeże, pilnuje czegoś lub kogoś; dozorca, strażnik, wartownik»

Sumienny, wierny stróż.

Nocny stróż.

Stróż więzienny.

∆ Anioł stróż «według wierzeń chrześcijańskich: anioł czuwający nad każdym człowiekiem»
przen. «opiekun, obrońca, nieodstępny towarzysz; ironicznie: osoba śledząca kogoś»

Stróż domowego ogniska.

Stróż honoru.

Stróż czystości języka, obyczajów.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • stróż — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. e, D. ów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} osoba mająca nadzór nad kimś, nad czymś, strzegąca kogoś, czegoś; dozorca, strażnik, wartownik, gospodarz domu : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stróż — 1. Stróż prawa, porządku «o policjancie»: Uzbrojonych stróżów porządku (...) spotyka się na rogach wszystkich ważniejszych ulic. Policjanci skrupulatnie kontrolują teczki i torebki osób wchodzących do miejscowego banku. H. Mąka, Piraci. 2. iron.… …   Słownik frazeologiczny

  • stróż bezpieczeństwa — {{/stl 13}}{{stl 7}} policjant {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Daniel Strož — (born 4 August 1943 in Plzeň) is a Czech politician and former Member of the European Parliament for the Communist Party of Bohemia and Moravia; part of the European United Left–Nordic Green Left party group in the European Parliament.[1]… …   Wikipedia

  • anioł stróż — {{/stl 13}}{{stl 7}}1. w religii chrześcijańskiej anioł stale opiekujący się konkretnym człowiekiem {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} czyjś opiekun, nieodstępny towarzysz {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}3 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • strozza — stròz·za s.f. LE gola: quanto mi parea sbigottito | con la lingua tagliata ne la strozza | Curïo, ch a dir fu così ardito (Dante) | CO pop., scherz.: afferrare per la strozza, stringere alla strozza; rimanere, restare nella strozza di parole che… …   Dizionario italiano

  • strozza- — stròz·za conf. che strozza: strozzapreti, strozzascotte {{line}} {{/line}} ETIMO: da strozzare …   Dizionario italiano

  • strozzamento — stroz·za·mén·to s.m. CO 1a. lo strozzare, lo strozzarsi e il loro risultato: rischio di strozzamento, lesioni da strozzamento, morte per strozzamento Sinonimi: soffocamento, strangolamento. 1b. estens., restringimento, strozzatura: in quel punto… …   Dizionario italiano

  • strozzapreti — stroz·za·prè·ti s.m.inv. TS gastr. 1. spec. al pl., gnocchi di vario impasto tipici dell Italia meridionale Sinonimi: strangolapreti. 2. spec. al pl., tipo di pasta alimentare corta, spec. fatta a mano, di varia forma a seconda delle regioni… …   Dizionario italiano

  • strozzare — stroz·zà·re v.tr. (io stròzzo) AU 1. stringere con forza la gola spec. con le mani fino a uccidere: la vittima è stata strozzata nel sonno; anche iperb.: se arriva in ritardo lo strozzo! Sinonimi: soffocare, strangolare. 2a. estens., di cibo,… …   Dizionario italiano