akcesoryczny


akcesoryczny
geol. Minerały akcesoryczne «minerały występujące czasem w niektórych skałach, nie mające decydującego znaczenia dla podstawowej klasyfikacji skał; minerały dodatkowe»

Słownik języka polskiego . 2013.