bulwarowy


bulwarowy
przym. od bulwar (zwykle w zn. 1)

Bulwarowe drzewa.

∆ Teatr bulwarowy «od połowy XIX w. teatr paryski o niewybrednym, schlebiającym gustom publiczności repertuarze rozrywkowym, złożonym z lekkich komedii, fars, wodewilów itp.»
przen. «pozbawiony większej wartości; brukowy, uliczny»

Bulwarowe czasopismo.

Bulwarowa sensacja.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bulwarowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}od rz. bulwar w zn. 1.: Ruch bulwarowy. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} odznaczający się brakiem większych wartości… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień