strzelniczy


strzelniczy
«dotyczący strzelania lub strzelnicy; używany przy strzelaniu»

Tarcza strzelnicza.

∆ Otwór strzelniczy «otwór w ścianie lub sklepieniu umocnienia obronnego umożliwiający celne strzelanie z broni palnej»
∆ Proch strzelniczy «materiał wybuchowy miotający, łatwo zapalny, wyrabiany głównie z nitrocelulozy, używany do wyrobu amunicji»
chem. Bawełna strzelnicza «azotan celulozy otrzymywany przez działanie mieszaniny kwasu azotowego i siarkowego na oczyszczone włókna bawełny, używany m.in. do wyrobu prochu bezdymnego; nitroceluloza»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • strzelniczy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} odnoszący się do strzelania, strzelnicy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tarcza strzelnicza. Wieże strzelnicze. Proch strzelniczy.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB. {{/stl 18}}{{stl 10}}bawełna strzelnicza {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • proch — m III, D. u; lm M. y 1. zwykle blm «materiał wybuchowy miotający, mało wrażliwy na bodźce mechaniczne, łatwo zapalny, spalający się powierzchniowo bez detonacji» Proch strzelniczy. Nabić, naładować broń prochem. ∆ techn. Proch bezbłyskowy, proch… …   Słownik języka polskiego

  • strzelnica — ż II, DCMs. strzelnicacy; lm D. strzelnicaic 1. «teren z odpowiednimi urządzeniami, pomieszczenie przeznaczone do ćwiczeń w strzelaniu z broni palnej» Strzelnica wojskowa, polowa, sportowa. Strzelnica odkryta, zakryta. 2. wojsk. «urządzenie przy… …   Słownik języka polskiego

  • ambrazura — ż IV, CMs. ambrazuraurze; lm D. ambrazuraur 1. wojsk. «otwór strzelniczy w umocnieniu, np. w schronie, murze, umożliwiający prowadzenie ognia i obserwacji» 2. przestarz. «framuga okna lub drzwi» ‹fr.› …   Słownik języka polskiego

  • otwór — m IV, D. otworu, Ms. otworze; lm M. otwory 1. «naturalna lub sztucznie wytworzona przerwa w jakiejś substancji; wolne miejsce, luka, szpara, szczelina, dziura» Otwór w okiennicach, w płocie. Wywiercić otwór. Przez otwory w dachu przedostawała się …   Słownik języka polskiego

  • bezdymny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} niewydzielający dymu w czasie spalania : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezdymny proch strzelniczy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • proch — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIb, D. u {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} materiał wybuchowy miotający, łatwo zapalny, stosowany jako źródło energii ruchu pocisków : {{/stl 7}}{{stl 10}}Proch strzelniczy. Nabić… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • strzelnica — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIc {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} specjalnie przygotowany teren lub pomieszczenie służące do ćwiczenia strzelania z broni ręcznej lub maszynowej : {{/stl 7}}{{stl 10}}Trenować… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień