akcesoryjny


akcesoryjny
«mający charakter akcesorium; dodatkowy, uzupełniający»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • akcesoryjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}}, od rz. akcesoria dodatkowy, uzupełniający : {{/stl 7}}{{stl 10}}Funkcja akcesoryjna. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • akcesoryczny — → akcesoryjny ∆ geol. Minerały akcesoryczne «minerały występujące czasem w niektórych skałach, nie mające decydującego znaczenia dla podstawowej klasyfikacji skał; minerały dodatkowe» …   Słownik języka polskiego