suspendować


suspendować
dk a. ndk IV, \suspendowaćduję, \suspendowaćdujesz, \suspendowaćduj, \suspendowaćował, \suspendowaćowany
rel. «zawiesić, zawieszać duchownego w pełnieniu obowiązków, wymierzać karę suspensy»

Słownik języka polskiego . 2013.