sutkowy


sutkowy
przym. od sutek

Brodawka sutkowa.

anat. Gruczoł sutkowy → sutek

Słownik języka polskiego . 2013.