synkretyczny


synkretyczny
1. «właściwy synkretyzmowi, mający cechy synkretyzmu; scalający»

Synkretyczna doktryna, filozofia, religia.

2. jęz. «wielofunkcyjny, wieloznaczny»

Formy synkretyczne.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • synkretyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} właściwy synkretyzmowi, mający cechy synkretyzmu; scalający : {{/stl 7}}{{stl 10}}Synkretyczna teoria. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień