system


system
m IV, D. -u, Ms. \systemmie; lm M. -y
1. «skoordynowany układ elementów, zbiór tworzący pewną całość uwarunkowaną stałym, logicznym uporządkowaniem jego części składowych»

System heliocentryczny, geocentryczny, planetarny.

System dróg wodnych.

System sygnałów.

System nerwowy.

System urządzeń alarmowych.

System centralnego ogrzewania.

System nawadniania pól.

∆ System językowy «uporządkowany zasób znaków językowych i norm językowych, umożliwiający porozumienie się w obrębie danej społeczności»
∆ System metryczny a) «układ jednostek miar oparty na wzorcach metra i kilograma, w którym stosuje się zasadę dziesięciokrotnych wielokrotności przy tworzeniu jednostek wtórnych» b) lit. «stały schemat uporządkowania materiału fonicznego mowy wiązanej; metrum»
mat. System dziesiętny «układ liczenia mający za podstawę liczbę dziesięć, stosowany w systemach monetarnych i w układzie miar; dziesiętny układ liczenia»
∆ System dwójkowy «układ liczenia, którego podstawą jest liczba 2, stosowany przede wszystkim w elektronowych maszynach liczących»
2. «uporządkowany zbiór twierdzeń, poglądów, tworzących jakąś teorię»

System filozoficzny.

System religijny.

System panteistyczny, pozytywistyczny.

3. «zasady organizacji czegoś, ogół przepisów, reguł obowiązujących, stosowanych w jakiejś dziedzinie, według których coś jest wykonywane; także: forma ustroju państwowego»

System ekonomiczny, finansowy, prawny, monetarny, podatkowy.

System płac.

System feudalny, kapitalistyczny, socjalistyczny.

4. «określony sposób, metoda postępowania, wykonywania jakiejś czynności»

System akordowy, premiowy, taśmowy.

System zwalczania epidemii.

System nauczania.

Budować coś systemem gospodarczym.

Mieć swój własny system pracy, uczenia się.

Robić coś, produkować według najnowszego systemu.

Przechodzić na inny system produkcji.

gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

 • system — sys‧tem [ˈsɪstm] noun [countable] an arrangement or organization of ideas, methods, or ways of working: • Deregulation has created worries about the stability of the country s financial system. • All staff will benefit from a well run… …   Financial and business terms

 • System — (from Latin systēma , in turn from Greek polytonic|σύστημα systēma) is a set of interacting or interdependent entities, real or abstract, forming an integrated whole. The concept of an integrated whole can also be stated in terms of a system… …   Wikipedia

 • System i — Modell 570 mit Power 6 Prozessoren (Oktober 2007) i5 Modell 570 (2006) Syst …   Deutsch Wikipedia

 • System i5 — System i Modell 570 mit Power 6 Prozessoren (Oktober 2007) i5 Modell 570 (2006) System i (frühere Namen AS/400 oder eServer iSeries oder System i5) ist eine Computer Baureihe der Firma IBM. IBMs Systeme …   Deutsch Wikipedia

 • System z — System z9 Typ 2094 System z9 Typ 2094, mit geöffneten Fronttüren und ausgeklapptem Suppor …   Deutsch Wikipedia

 • System — of a Down System of a Down System of a Down au Download Festival en mai 2005. Pays d’origine …   Wikipédia en Français

 • System 22.5 — System 23 Le System 23 est un système de jeux vidéo pour borne d arcade compatible JAMMA destiné aux salles d arcade, créé par la société japonaise Namco en 1997. Logo du système Gorgon Sommaire …   Wikipédia en Français

 • System p — линейка серверов и рабочих станций компании IBM, ранее известна как RS/6000. В Апреле 2008 года компания IBM заявила о слиянии платформ System p и System i. Объединенный продукт носит название IBM Power Systems. Содержание 1 История 2 Процессоры …   Википедия

 • System 7 — (nombre clave Big Bang y a veces llamado Mac OS 7) es una versión de Mac OS, el sistema operativo de los ordenadores personales Macintosh introducido el 13 de mayo de 1991. Sucede al System 6, y fue el principal sistema operativo de los Mac hasta …   Wikipedia Español

 • System F — System F, also known as the polymorphic lambda calculus or the second order lambda calculus, is a typed lambda calculus. It was discovered independently by the logician Jean Yves Girard and the computer scientist John C. Reynolds. System F… …   Wikipedia

 • System 7 — Bildschirmfoto Basisdaten Entwickler …   Deutsch Wikipedia