szkoła


szkoła
ż IV, CMs. szkole; lm D. szkół
1. «instytucja oświatowo-wychowawcza, której zadaniem jest kształcenie i wychowanie; siedziba tej instytucji»

Szkoła ogólnokształcąca, zawodowa.

Szkoła męska, żeńska, koedukacyjna.

Szkoła baletowa, górnicza, handlowa, krawiecka, muzyczna, oficerska, pielęgniarska, ogrodnicza, rolnicza, rzemieślnicza, techniczna, wojskowa.

Szkoła podchorążych.

Szkoła państwowa, społeczna, prywatna.

Szkoła przyzakładowa.

Szkoła przysposobienia rolniczego.

Szkoła tańca towarzyskiego.

Szkoła dla dorosłych.

Szkoła dla głuchoniemych, ociemniałych.

Szkoła imienia Bolesława Prusa.

Absolwenci szkoły.

Budynek, gmach, teren szkoły.

Kierownik, dyrektor szkoły.

Program szkoły.

Chodzić, uczęszczać, pójść, zapisać się do szkoły.

Przyjąć do szkoły.

Oddać, posłać dziecko do szkoły.

Opuścić szkołę.

Relegować, usuwać ze szkoły.

Zamknąć szkołę.

∆ Szkoła korespondencyjna, szkoła zaoczna «szkoła umożliwiająca naukę w domu według ustalonego programu, z obowiązkiem przysyłania prac pisemnych i zdawania egzaminów»
∆ Szkoła podstawowa, przestarz. szkoła powszechna «szkoła dająca minimum wykształcenia, obowiązkowa, warunkująca wstęp do szkoły średniej»
∆ Szkoła ponadpodstawowa «każda szkoła średnia»
∆ Szkoła specjalna «szkoła przeznaczona dla dzieci z niedomaganiami fizycznymi, opóźnionych w rozwoju lub nie przystosowanych społecznie»
∆ Szkoła średnia, szkoła stopnia licealnego «szkoła ogólnokształcąca lub zawodowa, po której ukończeniu absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i ma prawo ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej»
∆ Szkoła tysiąclecia «szkoła wybudowana ze składek społeczeństwa zbieranych w latach 1961-1965 pod hasłem: „Tysiąc szkół na Tysiąclecie" (Państwa Polskiego)»
∆ Szkoła wieczorowa «szkoła, w której nauka odbywa się wieczorem, umożliwiająca kształcenie się osobom pracującym»
∆ Szkoła wyższa «uczelnia kształcąca studentów na pracowników naukowych oraz na najwyżej kwalifikowanych pracowników w poszczególnych zawodach, prowadząca także prace naukowo-badawcze»
∆ Zbiorcza szkoła podstawowa a. szkoła zbiorcza «szkoła zapewniająca pełne wykształcenie podstawowe, zorganizowana w określonym punkcie danej gminy, skupiająca uczniów z okolicznych miejscowości»
hist. Szkoła elementarna, ludowa, normalna «szkoła dająca minimum wykształcenia, odpowiadająca w przybliżeniu dzisiejszej szkole podstawowej»
∆ Szkoła realna «dawna średnia szkoła ogólnokształcąca, w której główny nacisk kładziono na przedmioty matematyczno-przyrodnicze i nowożytne języki obce»
przen.

Szkoła myślenia, cierpliwości, hartu ducha.

Szkoła obywatelstwa, rzetelnej pracy.

Szkoła życia.

2. «uczniowie i personel takiej instytucji»

Cała szkoła była na wycieczce.

Iść ze szkołą do teatru, na wystawę.

Maszeruje szkoła kadetów, podchorążych.

Szkoła bierze udział w pracach społecznych.

3. «wykształcenie, wyszkolenie zdobyte przez naukę w szkole; nauka, studia»

Specjalista ze świetną szkołą.

Skończyć, ukończyć szkołę.

Zaraz po szkole poszedł do pracy.

pot. Dać komuś szkołę «zmusić kogoś do ciężkiej pracy, do dużego wysiłku; zmęczyć, utrudzić kogoś»
◊ Robić coś po szkole, przed szkołą; dziś nie ma szkoły «robić coś po skończonych lekcjach, przed rozpoczęciem się lekcji; dziś nie ma lekcji w szkole»
4. «kierunek, metoda w nauce, sztuce, literaturze itp., których przedstawicieli łączą wspólne poglądy, metody itp.; wyróżniająca się grupa twórców, naukowców o pokrewnych cechach pracy twórczej, związana np. z wybitną osobistością, z jakimś miastem, narodem; zespół cech charakterystycznych dla tej grupy»

Szkoła poetycka.

Szkoła Arystotelesa, Pawłowa.

Szkoła nowoczesnego wychowania.

Flamandzka, antwerpska szkoła malarstwa.

Kartezjańska, platońska szkoła filozofii.

Polska szkoła matematyczna.

Włoska szkoła śpiewu.

Rosyjska szkoła choreografii.

Reprezentować jakąś szkołę w dyscyplinie sportowej, w architekturze.

Stworzyć własną szkołę naukową.

Związać się z jakąś szkołą w sztuce, w literaturze, w pedagogice.

5. «nuty, podręcznik do nauki gry na fortepianie, na skrzypcach itp.»

Szkoła na fortepian, na skrzypce.

Opanować szkołę dla początkujących.

łac. z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • szkoła — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. szkole; lm D. szkół {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} instytucja oświatowa, mająca na celu kształcenie określonych umiejętności oraz przekazywanie wiedzy : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szkoła — 1. Dać komuś szkołę «zmusić kogoś do dużego wysiłku»: Henek odgrażał się, że „kiedyś da jej taką szkołę, że popamięta”. H. Worcell, Rewiry. 2. Dostać szkołę «zostać zmuszonym do dużego wysiłku»: Poczekajcie – myślał już na wpół sennie – chcecie… …   Słownik frazeologiczny

  • szkoła życia — {{/stl 13}}{{stl 7}} zdobywanie doświadczenia, poznanie brutalnych, bezwzględnych przejawów rzeczywistości : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przeszli ciężką szkołę życia w wojsku. Czeka cię jeszcze szkoła życia. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szkoła przetrwania — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} specjalny kurs trwający od tygodnia do kilku miesięcy, uczący, jak przetrwać w ekstremalnych warunkach, w odcięciu od cywilizacji : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zapisał się na szkołę… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szkoła tysiąclecia — {{/stl 13}}{{stl 7}} jedna z tysiąca szkół, które wybudowano ze społecznych funduszy na tysiąclecie państwowości polskiej; tysiąclatka {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Szkola Glowna Handlowa — Vorlage:Infobox Hochschule/Logo fehltVorlage:Infobox Hochschule/Professoren fehlt Handelshochschule Warschau Gründung 13. Oktober 1906 Trägerschaft staatlich Ort Warschau, Polen Rektor Adam Budnikowski Studenten …   Deutsch Wikipedia

  • Szkoła Główna Handlowa — Vorlage:Infobox Hochschule/Logo fehltVorlage:Infobox Hochschule/Professoren fehlt Handelshochschule Warschau Gründung 13. Oktober 1906 Trägerschaft staatlich Ort Warschau, Polen Rektor Adam Budnikowski Studenten …   Deutsch Wikipedia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie — Vorlage:Infobox Hochschule/Logo fehltVorlage:Infobox Hochschule/Professoren fehlt Handelshochschule Warschau Gründung 13. Oktober 1906 Trägerschaft staatlich Ort Warschau, Polen Rektor Adam Budnikowski Studenten …   Deutsch Wikipedia

  • Szkola lwowsko-warszawska — Die Lemberg Warschau Schule (polnisch: Szkoła lwowsko warszawska) war eine einflussreiche logisch philosophische Schule im Polen des 20. Jahrhunderts. Kazimierz Twardowski legte ihren Grundstein, als er 1895 nach Lemberg kam und anfing, dort… …   Deutsch Wikipedia

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego — Die Warschauer Naturwissenschaftliche Universität – SGGW (polnisch: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego kurz SGGW) ist eine agrarwissenschaftliche Universität in Warschau und die größte ihrer Art in Polen. Die Warschauer Naturwissenschaftliche… …   Deutsch Wikipedia