butylowy


butylowy
przym. od butyl
∆ Alkohol butylowy → butanol
∆ Kauczuk butylowy → butyl w zn. 2

Słownik języka polskiego . 2013.

  • alkohol — m I, D. u; lm M. e, D. i a. ów 1. «napój o właściwościach odurzających otrzymywany najczęściej z rozcieńczonego spirytusu etylowego lub przez destylację przefermentowanych moszczów gronowych, owocowych itp.; trunek; także zbiorowo o takich… …   Słownik języka polskiego

  • butanol — m I, D. u, blm chem. «związek organiczny, alkohol alifatyczny, używany jako rozpuszczalnik klejów i lakierów, do ekstrakcji tłuszczów, wosków i żywic oraz jako surowiec do produkcji detergentów; alkohol butylowy» …   Słownik języka polskiego