akefaliczny


akefaliczny
szt. «nie mający głowy, bezgłowy - w odniesieniu do stworów przedstawianych w sztuce»
lit. Wiersz akefaliczny «w metryce antycznej - wiersz pozbawiony pierwszego elementu»
gr.

Słownik języka polskiego . 2013.