bycie


bycie
n I
rzecz. od być.
∆ Sposób bycia «sposób zachowania się, postępowania, obcowania z ludźmi»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • nagość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. nagośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} bycie nagim, nieubranym; też: nagie ciało : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kiedy wszedł, próbowała okryć swoją nagość. Wstydzić się swej… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wielkość — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. wielkośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dająca się zmierzyć właściwość fizyczna ciał lub zjawisk, np. ciężar, długość, natężenie pola elektrycznego itp. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sztuka — 1. (Cała) sztuka w tym «chodzi głównie o to, od tego zależy powodzenie, sukces czegoś, na tym polega czyjaś umiejętność»: – Carpaccio musi być cieniutko pokrojone – powiedział mężczyzna w odpowiedzi na mój uśmiech. – W tym cała sztuka. No i… …   Słownik frazeologiczny

  • nicość — ż V, DCMs. nicośćści, blm 1. «brak wszelkiego bytu, nieistnienie niczego; niebyt, próżnia» Zapadać w nicość. Coś obróciło się w nicość. Rozważania o bycie i nicości. 2. «bycie niczym, nieodznaczanie się żadnymi wartościami; marność,… …   Słownik języka polskiego

  • nietrzeźwość — ż V, DCMs. nietrzeźwośćści, blm «stan, w którym wskutek działania alkoholu na organizm występują zakłócenia czynności psychomotorycznych człowieka; bycie nietrzeźwym, bycie w stanie odurzenia alkoholem» Być w stanie nietrzeźwości …   Słownik języka polskiego

  • ułomność — ż V, DCMs. ułomnośćści 1. blm «bycie ułomnym kalekim; kalectwo» Ukrywać swoją ułomność. 2. blm «bycie niedoskonałym, słabym, nieudolnym» Ułomność natury ludzkiej, umysłu. 3. lm MD. ułomnośćści zwykle w lm «ujemne cechy; wady, przywary» Ułomności… …   Słownik języka polskiego

  • byt — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. bycie, filoz. {{/stl 8}}{{stl 7}} to, co istnieje; przedmiot dociekań ontologii : {{/stl 7}}{{stl 10}}Byt konkretny, abstrakcyjny. Byty empiryczne, idealne. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • naturalność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. naturalnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} bycie naturalnym; prostota, szczerość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Każdego ujmowała swoją naturalnością. Cenić sobie naturalność.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nieostrość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. nieostrośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} bycie nieostrym, stępionym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nieostrość nożyczek, noży. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niewinność — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. niewinnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niepopełnienie czynu złego (niezgodnego z prawem, moralnością); bycie bez winy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Udowodnić przed sądem …   Langenscheidt Polski wyjaśnień