byczkowy


byczkowy
przym. od byczek (tylko w zn. 2)

Konserwy byczkowe.


Słownik języka polskiego . 2013.