bydlę


bydlę
n IV, D. \bydlęęcia; lm M. \bydlęęta, D. \bydlęląt
1. «rogate przeżuwające zwierzę domowe (zwykle o krowie, wole, cielęciu)»

Mocne, ogromne, pociągowe, robocze bydlę.

Nakarmić, napoić bydlęta.

2. pot. «zwierzę w ogóle»

Pies to mądre bydlę.

posp. Upić się, spić się jak bydlę «upić się do nieprzytomności»
przen. obelż. «o człowieku małowartościowym moralnie, bezmyślnym, godnym pogardy»

Zwykłe, skończone bydlę.

Wymyślać komu od bydląt.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bydlę — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n IVa, D. bydlęęcia; lm M. bydlęęta, D. bydlęąt {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zwierzę zaliczane do gatunku krowy (o krowie, cielęciu, wole, byku) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć w stajni… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bydlę — 1) Mężczyzna, do którego czuje się niechęć, nienawiść, odrazę Eng. A man one dislikes or disapproves of 2) Jakiekolwiek duże zwierzę Eng. Any large animal …   Słownik Polskiego slangu

  • pijany [spity i syn.] jak bydlę [jak świnia, jak bela] — {{/stl 13}}{{stl 33}} ktoś bardzo mocno, całkiem pijany :{{/stl 33}}{{stl 10}}Przyczepił się do niej jakiś pijany, spity, urżnięty, zalany jak bela facet. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spić się [upić się i syn.] jak bydlę [jak świnia, jak bela] — {{/stl 13}}{{stl 7}} bardzo się upić, być mocno pijanym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ktoś spił się (upił się, schlał się, urżnął się) jak świnia. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bela — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} prostopadłościan sprasowanego siana, słomy, wełny itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ładować bele słomy na przyczepę. Bela makulatury. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bydlak — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIIb, {{/stl 8}}{{stl 7}}, to samo, co bydlę w zn. 3.; używane także jako pogardliwe wyzwisko : {{/stl 7}}{{stl 10}}Skończony bydlak, znów pobił żonę. Ty bydlaku, jak mogłeś coś takiego zrobić! {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • świnia — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. świń {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zwierzę hodowlane średniej wielkości, białe, jasnoróżowe, brązowe lub łaciate, o grubym, długim tułowiu, głowie zakończonej ryjem i… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Гнида —    яйцо вши, в переносном смысле ничтожный и плохой человек, в данном случае инвектива применена к неживому объекту (пер. в оригинале Ty, bydle! Ты, скотина! ):    ஐ Ну, гнида! крикнул он с ненавистью и омерзением . Патруль …   Мир Лема - словарь и путеводитель

  • schlać się — posp. Schlać się jak bela, jak bydlak, jak bydlę, jak świnia itp. «bardzo się upić, upić się do utraty przytomności»: Znowu schlał się jak świnia, ledwo doszedł do domu (...). Roz tel 1996 …   Słownik frazeologiczny

  • spić się — na umór, pot. jak bela, posp. jak bydlę, jak świnia itp. «bardzo się upić, upić się do utraty przytomności»: Państwo gotowi? Radziłbym jechać, bo poganiacze piją grzaną wódkę. Gotowi spić się na umór. S. Zieliński, Listy …   Słownik frazeologiczny