ś


ś
1. «litera alfabetu polskiego odpowiadająca spółgłosce ś»
2. «spółgłoska środkowojęzykowa (palatalna), szczelinowa, bezdźwięczna»

Słownik języka polskiego . 2013.