śmiertelność


śmiertelność
ż V, DCMs. \śmiertelnośćści, blm
1. «podleganie śmierci; charakter tego, co jest śmiertelne»

Śmiertelność żywych organizmów.

2. «liczba zgonów w stosunku do liczby ludności lub w stosunku do liczby zachorowań na poszczególne choroby»

Wysoka śmiertelność.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • śmiertelność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. śmiertelnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} fakt, że ktoś, coś podlega śmierci, że kiedyś musi umrzeć {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Majdanek — was a Nazi concentration camp on the outskirts of Lublin, Poland. The camp operated from October 1, 1941 until July 22, 1944, when it was captured nearly intact by the advancing Soviet Red Army. Although conceived as a forced labor camp and not… …   Wikipedia

  • Adam Danielewicz — (1846 1935) was a Polish statistician. Publications* Równania Ablowe oraz ich zastosowanie do wpisywania wielokątów foremnych w koło (1869) * W kwestyi statystyki śmiertelności (1877) * O układaniu tablic śmiertelności z powodu zamierzonego spisu …   Wikipedia

  • Majdanek concentration camp — Majdanek redirects here. For other uses, see Majdanek (disambiguation). Majdanek Concentration camp Nazi extermination camps in occupied Poland (marked with black and white skulls) …   Wikipedia

  • okołoporodowy — med. «dotyczący czasu porodu, związany z okresem porodu» Opieka okołoporodowa. Śmiertelność okołoporodowa. Komplikacje okołoporodowe …   Słownik języka polskiego

  • smertelnastis — ×smertelnastis (l. śmiertelność) sf. MP79, DP550 mirtingumas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smertelnystė — ×smertelnỹstė (plg. l. śmiertelność) sf. (2) K, NdŽ; Q506, H, Sut, N mirtingumas: Norime ne nuogais, bet apvilktais būti, idant smertelnystė būtų praryta nuog gyvatos Bt2PvK5,4. Pažink mus toj smertelnystėj brš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • podwyższać się – podwyższyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} czynić siebie wyższym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Podwyższyć się, stając na palcach. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} ulegać zwiększeniu pod względem… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień