bytowy


bytowy
«związany z materialnymi warunkami życia; dotyczący życia, istnienia»

Potrzeby bytowe (ludzi, zwierząt).

Sprawy bytowe pracowników.

Warunki bytowe ludności.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bytowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} dotyczący materialnych podstaw życia ludzi i zwierząt (zwłaszcza warunków mieszkaniowych u ludzi); związany z życiem, bytowaniem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sprawy bytowe, warunki bytowe, problemy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień