śpiewać


śpiewać
ndk I, \śpiewaćam, \śpiewaćasz, \śpiewaćają, \śpiewaćaj, \śpiewaćał, \śpiewaćany
1. «wykonywać głosem jakąś melodię, jakiś utwór muzyczny»

Śpiewać chórem, solo.

Śpiewać na głosy, w duecie, w chórze.

Śpiewać basem, sopranem.

Śpiewać półgłosem, na cały głos, na całe gardło.

Śpiewać fałszywie.

Śpiewać z uczuciem, tęsknie, żałośnie.

Śpiewać arię, piosenkę.

Śpiewać z akompaniamentem.

Śpiewać komuś do snu.

◊ Cienko śpiewać a) «być w trudnych warunkach materialnych, odczuwać niedostatek, biedę» b) «łagodnieć, pokornieć, spuszczać z tonu»
◊ Inaczej śpiewać «spokornieć, spuścić z tonu»
2. «o ptakach: wydawać melodyjne dźwięki»

Ptaki śpiewające w gęstwinie.

3. pot. «mówić wszystko na śledztwie, zdradzać tajemnice; sypać»
4. pot. «odpowiadać na egzaminie, na lekcji bardzo dobrze, płynnie»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • śpiewać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, śpiewaćam, śpiewaća, śpiewaćają, śpiewaćany {{/stl 8}}– zaśpiewać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wydawać ciąg harmonijnych, odpowiednio… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • śpiewać — Cienko śpiewać zob. cienko. Inaczej śpiewać zob. inaczej. Śpiewać baranim głosem zob. barani. Śpiewać chórem zob. chór 1. Śpiewać swoją (zwykłą) piosenkę zob. piosenka …   Słownik frazeologiczny

  • śpiewać [beczeć] baranim głosem — {{/stl 13}}{{stl 7}} płakać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Będziesz śpiewał baranim głosem, jak nie zabierzesz się do nauki. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cienko śpiewać — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mieć kłopoty finansowe; być w trudnej sytuacji materialnej; cienko prząść : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nic ci nie pożyczy, bo sam cienko śpiewa. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • inaczej śpiewać [zaśpiewać] — {{/stl 13}}{{stl 33}} zmienić ton lub treść wypowiedzi; spotulnieć :{{/stl 33}}{{stl 10}}Zmusić, przekonać kogoś, by inaczej śpiewał. Inaczej zaśpiewasz, jak wezwę ojca do szkoły! {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cienko śpiewać — Przestać zachowywać się wyniośle i arogancko, zwłaszcza z powodu zmiany położenia; stracić pewność siebie Eng. To stop behaving in a superior, haughty, or self assured manner; to moderate one s behavior …   Słownik Polskiego slangu

  • inaczej śpiewać — Przestać zachowywać się wyniośle i arogancko, zwłaszcza z powodu zmiany położenia; stracić pewność siebie Eng. To stop behaving in a superior, haughty, or self assured manner; to moderate one s behavior …   Słownik Polskiego slangu

  • piosenka — Śpiewać swoją (zwykłą) piosenkę «mówić, powtarzać stale to samo» Stara, zwykła piosenka, (wciąż, ciągle) ta sama piosenka zob. śpiewka …   Słownik frazeologiczny

  • zwykły — Śpiewać swoją zwykłą piosenkę zob. piosenka. Zwykła śpiewka, piosenka zob. śpiewka. Zwykły zjadacz chleba zob. zjadacz …   Słownik frazeologiczny

  • cały — 1. Cała para (poszła, idzie) w gwizdek «cały wysiłek włożono w przygotowania lub reklamowanie czegoś, a nie wystarczyło go już na realizację»: Miejmy nadzieję, że cała para nie poszła w gwizdek i starczy jej tej pary na główną imprezę. Roz tel… …   Słownik frazeologiczny