średni


średni
1. «znajdujący się pośrodku między małym a dużym; pośredni pod względem miary, objętości, ilości, siły, wielkości itp.»

Średni wzrost.

Średnia fortuna.

Średnie tempo.

Średnie pokolenie.

Była średnią w rodzeństwie.

fiz. rad. Fale średnie «fale elektromagnetyczne o długości od 100 do 1000 m»
hist. Wieki średnie → średniowiecze
∆ Klasa średnia, stan średni «w ustroju klasowym: mieszczaństwo»
pedag. Szkoła średnia «szkoła (gimnazjum, liceum, technikum), po której ukończeniu otrzymuje się świadectwo dojrzałości i jest się uprawnionym do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej»
∆ Wykształcenie średnie «wykształcenie uzyskane po skończeniu szkoły średniej»
sport. Biegi średnie «w lekkiej atletyce: biegi na dystansie od 600 do 2000 m»
∆ Waga średnia «kategoria zawodników o wadze ciała: w boksie 71-75 kg, w zapaśnictwie 73-79 kg, w podnoszeniu ciężarów 67,5-75 kg, w dżudo 79-86 kg»
2. «nie wznoszący się ponad przeciętność, nie odbiegający od normy, nie wybijający się; mierny, zwykły; niezły»

Średni talent.

Średni uczeń.

Średnia inteligencja.

Średnie zdolności.

Średniej miary (publicysta, uczony).

pot. Średnia przyjemność «przyjemność wątpliwej wartości, licha, marna, żadna»
3. «będący ilorazem sumy pewnych składników przez ich liczbę; przeciętny»

Średnia głębokość morza.

astr. Średni czas słoneczny «rachuba czasu, której podstawą pomiaru jest doba średnia (średni odstęp czasu między dwoma kolejnymi górowaniami Słońca), liczona od momentu dołowania Słońca»
∆ Średnia doba słoneczna «jednostka czasu, okres, w którym Ziemia dokonuje pełnego obrotu dokoła swej osi»
meteor. Średnia temperatura roczna «średnia wartość arytmetyczna codziennych pomiarów temperatury w ciągu roku»
średnia w użyciu rzecz. «iloraz sumy danych składników przez ich liczbę; przeciętna»

Średnia zarobków.

Średnia temperatury.

Średnia urlopowa.

Średnia chorobowa.

mat. Średnia arytmetyczna «iloraz otrzymany z podzielenia sumy danych liczb przez ich ilość»
∆ Średnia geometryczna liczb «pierwiastek arytmetyczny n-tego stopnia z iloczynu danych n liczb dodatnich»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • Sredni — (russisch Средний) ist der Name folgender Ortschaften in Russland: Sredni (Irkutsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk Dörfer und ländliche Siedlungen: Sredni (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk Sredni (Kaluga), in der Oblast… …   Deutsch Wikipedia

  • średni — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} (zwykle o parametrach, o czymś, co mierzy się w jakiejś skali itp.): taki, który w porównaniu z innymi sytuuje się gdzieś pośrodku, zajmuje centralne …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Średni Łan — Infobox Settlement name = Średni Łan settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Lublin subdivision type2 = County subdivision name2 …   Wikipedia

  • Sredni Vashtar — is a short story written by Saki (Hector Hugh Munro) between 1900 and 1914 and initially published in his book Beasts and Super Beasts . It has been adapted into a short film and a TV drama.The story concerns a 10 year old boy called Conradin,… …   Wikipedia

  • Sredni Vashtar — Filmdaten Deutscher Titel Sredni Vashtar Produktionsland UK …   Deutsch Wikipedia

  • Sredni vashtar — Sakis (Hector Hugh Munro) Kurzgeschichte Sredni vashtar wurde zwischen 1900 und 1914 geschrieben. Die Geschichte handelt von einem zehnjährigen Jungen namens Conradin, der an einer nicht näher beschriebenen, tödlichen Krankheit leidet. Da seine… …   Deutsch Wikipedia

  • Sredni Chelbas — Средний Челбас Sredni Chelbas …   Wikipedia Español

  • Aeródromo de Sredni Ostrov — Aэродром Средний Остров Sumario Tipo Militar Ubicación Sredni Ostrov …   Wikipedia Español

  • Majdan Średni —   Village   …   Wikipedia

  • Majków Średni —   Village   …   Wikipedia