świadomy


świadomy
\świadomymi
1. a. świadom (tylko w funkcji orzecznika) «zdający sobie z czegoś sprawę, wiedzący o czymś»

Świadomy artysta, obywatel.

Był świadomy (świadom) niebezpieczeństwa, odpowiedzialności.

Była świadoma swej urody.

2. «taki, z którego ktoś zdaje sobie sprawę; uświadamiany, zamierzony, nieinstynktowny»

Świadoma działalność.

Świadomy upór, wysiłek.

Świadome postępowanie.

∆ Świadome macierzyństwo «planowanie urodzenia dziecka uzależnione od zdrowia matki, sytuacji życiowej i ekonomicznej rodziców oraz dobra żyjących już dzieci»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • świadomy — {{/stl 13}}{{stl 7}}|| {{/stl 7}}świadom {{/stl 13}}{{stl 8}}(tylko w funkcji orzecznika) przym. Ia, świadomymi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} taki, który ma świadomość czegoś, zdaje sobie z czegoś sprawę, wie o …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • świadom — → świadomy w zn. 1 …   Słownik języka polskiego

  • Evolution of the Polish language — Polish language Language overview · History · Dialects · Pronunciation  …   Wikipedia

  • wiara — 1. Człowiek (ludzie) małej wiary «o kimś wierzącym w sposób powierzchowny»: Nie wyrzekajcie się Boga, ludzie małej wiary, nie czcijcie fałszywych proroków i bałwanów, bo On odwróci się od was. P. Huelle, Weiser. 2. Dać czemuś wiarę «uwierzyć w… …   Słownik frazeologiczny

  • intencjonalny — «mający coś na celu; zamierzony, umyślny świadomy» Czyn, postępek intencjonalny. ‹śrdwłc.› …   Słownik języka polskiego

  • oaza — ż IV, CMs. oazie; lm D. oaz 1. «obszar na pustyni lub półpustyni obfitujący w roślinność dzięki obecności wody źródlanej lub dostarczanej przez studnie artezyjskie» przen. «miejsce mające cechy przyjemne, położone w okolicy pozbawionej tych cech; …   Słownik języka polskiego

  • półświadomy — półświadomymi «niezupełnie, niecałkowicie świadomy, uświadamiany częściowo; nie będący w pełni świadomości» Półświadomy czyn. Uczucie półświadome. Ktoś jest półświadomy swego niebezpieczeństwa …   Słownik języka polskiego

  • rzecz — ż VI, DCMs. y; lm MD. y 1. «przedmiot materialny, często w przeciwstawieniu do istoty żywej» Cenne, kosztowne, wartościowe rzeczy. Rzeczy powszedniego użytku. Rejestrować świat rzeczy i istot żywych. 2. zwykle w lm «przedmioty materialne, takie… …   Słownik języka polskiego

  • świadomie — świadomieej «w sposób świadomy; zdając sobie sprawę z czegoś, uświadamiając sobie coś» Działać, postępować świadomie. Świadomie zrobił mu przykrość …   Słownik języka polskiego

  • dezinformacja — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. dez informacja] {{/stl 7}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. dezinformacjacji {{/stl 8}}{{stl 7}} podawanie nieprawdziwych danych, fałszywych informacji, wprowadzanie kogoś w błąd w sposób świadomy lub nieświadomy : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień