cacko


cacko
n II, N. \cackokiem; lm D. \cackocek
1. «przedmiot, zwykle niewielki, artystycznie, precyzyjnie wykonany; klejnocik, bibelot»

Porcelanowe, złote, marmurowe cacko.

Na meblach stało mnóstwo wykwintnych cacek.

przen. «o czymś, rzadziej o kimś delikatnym, wypieszczonym, wykwintnym, ślicznym»

Ten pałacyk to rokokowe cacko.

Urządziła ogród - cacko.

2. nieco przestarz. «ozdoba choinkowa; rzadziej: zabawka dziecinna»

Choinka obwieszona błyszczącymi cackami.

Zabawić dziecko cackiem.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • cacko — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n IIa, lm D. cackocek {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mały przedmiot, drobiazg mający wartość artystyczną, zachwycający precyzją wykonania i pięknem (zwykle bez wartości użytkowej) :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ćaćko — ćȁćko m DEFINICIJA v. otac ETIMOLOGIJA vidi ćaća …   Hrvatski jezični portal

  • cacko — Coś atrakcyjnego, cudownego, wzbudzającego podziw, zwłaszcza cennego i małego Eng. Anything attractive, admirable, wonderful, especially precious but small and meant for play …   Słownik Polskiego slangu

  • Sharp Zaurus — The Sharp Zaurus is the name of a series of Personal Digital Assistant (PDA) made by Sharp Corporation. The Zaurus was the most popular PDA during the 1990s in Japan and was based on a proprietary operating system. The first Sharp PDA to use the… …   Wikipedia

  • čáčka — e ž (ȃ) nav. mn. 1. črta, narejena brez pravega namena: otrok dela čačke po papirju; potegniti čačko 2. slabš. nerazločno napisana črka: težko berem njegove čačke; čačke in čičke / podpisal se je z veliko čačko // podpis, ime: turisti mažejo zid …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Zagórski — (feminine Zagórska , plural Zagórscy ) is a Polish surname. At the beginning of the 1990s there were approximately 7040 people in Poland with this surname. [Cite web url=http://www.herby.com.pl/herby/indexslo.html title=Serwis heraldyczny Ośrodka …   Wikipedia

  • tchotchke — /chahch keuh/, n. Slang. an inexpensive souvenir, trinket, or ornament. Also, chotchke. [1965 70, Amer.; < Yiddish tshatshke < Pol czaczko bibelot, knickknack (now obs.; cf. mod. cacko with same sense, orig. dial.); of expressive orig.] * * * …   Universalium

  • Загурский, Войцех — Войцех Загурский Wojciech Zagórski Дата рождения: 6 октября 1928(1928 10 06) (84 года) Гражданство …   Википедия

  • ćȁća — m 〈N mn e, G ćȃćā〉 razg. otac; ćako, ćale, ćaće, ćaćko …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • otac — òtac m <G òca, N mn òčevi/òci ekspr., G òčēvā/otácā, D L òčevima/òcima jez. knjiž. ekspr.> DEFINICIJA roditelj muškog spola; ćaća, ćaće, ćaćko, ćaćo, ćako, ćale, pape SINTAGMA gradski oci retor. članovi gradskog poglavarstva, oni koji… …   Hrvatski jezični portal