cadyk


cadyk
m III, DB. -a, N. \cadykkiem; lm M. -owie, DB. -ów
«przywódca żydowskiej gminy chasydzkiej, uważany często przez współwyznawców za cudotwórcę i otaczany czcią»
hebr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • cadyk — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa, lm M owie {{/stl 8}}{{stl 7}} żydowski przywódca religijny chasydów uważany przez nich za mędrca, często cudotwórcę i osobę świętą – pośredniczącą między Bogiem a ludźmi <hebr.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Abraham Bornstein — (also known as Avraham Bornsztajn, Abraham ben Ze ev Nachum Bornstein, Reb Avraham Borensztejn) was born in Biala (Poland) in 1839, and died on March 20 1910 in Sochaczew. He was a Hasidic rabbi (known as the Tzadik of Sochachov or Cadyk z… …   Wikipedia