taktyzm


taktyzm
m IV, D. -u, Ms. \taktyzmzmie, blm
taksja
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.