telefon


telefon
m IV, D. -u, Ms. \telefonnie; lm M. -y
1. «urządzenie techniczne umożliwiające dwustronną rozmowę na odległość, składające się z aparatów nadawczo-odbiorczych połączonych przewodami; także: każdy z takich aparatów; aparat telefoniczny»

Telefon domowy, prywatny, służbowy, polowy.

Dzwonek, sygnał telefonu.

Telefon brzęczy, dzwoni, rozdzwonił się, zaterkotał.

Przełączyć, włączyć, wyłączyć telefon.

Podejść, podbiec, wezwać kogoś, zgłosić się do telefonu.

Połączyć się, rozmawiać, rozmówić się z kimś, zgłosić się do kogoś przez telefon.

Zainstalować telefon.

∆ Telefon bezpośredni «aparat telefoniczny mający połączenie z innymi abonentami bez pośrednictwa centrali»
∆ Telefon towarzyski «każdy z dwóch aparatów telefonicznych, połączonych wspólnym kablem (co nie pozwala na jednoczesne prowadzenie rozmów z nich obu), mających jedno wspólne wejście do centrali, zakładanych w sytuacji, kiedy centrala telefoniczna nie ma możliwości zainstalowania już więcej samodzielnych aparatów»
∆ Telefon wewnętrzny «aparat telefoniczny instalowany zwykle w instytucjach, podłączony do centrali znajdującej się w danej instytucji, umożliwiający bezpośrednie połączenie między innymi, tak połączonymi aparatami»
∆ Telefon zaufania «społeczna placówka służby zdrowia, w której lekarze i psycholodzy udzielają przez telefon porad rozmówcom (zwykle anonimowym) znajdującym się w trudnej, skomplikowanej sytuacji życiowej, załamanym psychicznie, skłonnym do popełnienia samobójstwa»
◊ Telefon wolny «aparat telefoniczny, z którego w danej chwili można przeprowadzić rozmowę, przez który w danej chwili nikt nie rozmawia»
◊ Telefon zajęty «aparat telefoniczny, z którego w danej chwili ktoś prowadzi rozmowę»
◊ Telefon milczy «nikt do kogoś nie telefonuje; oczekiwana osoba nie zgłasza się przez telefon»
◊ Telefon nie odpowiada «nikt się nie zgłasza na sygnał telefonu»
◊ Telefon odezwał się «rozległ się sygnał telefonu»
◊ Telefony poszły w ruch «jakąś nagłą sprawę zaczęto energicznie załatwiać za pośrednictwem telefonu»
pot. Telefon ogłuchł «telefon się zepsuł»
◊ Telefon się urywa «telefon bardzo często dzwoni; wiele osób chce z kimś rozmawiać przez telefon; wiele osób chce się przez telefon poinformować w jakiejś sprawie, załatwić jakąś sprawę»
◊ Wisieć przy telefonie «rozmawiać długo przez telefon; łączyć się ciągle przez telefon»
2. «rozmowa telefoniczna, połączenie telefoniczne; wezwanie kogoś do aparatu telefonicznego»

Alarmujący telefon.

Telefon od matki, od koleżanki.

Odebrać, przyjąć, dostać telefon.

Odpowiedzieć na telefon.

Prześladować kogoś telefonami.

Był do ciebie telefon.

Masz telefon.

∆ Telefon zamiejscowy «telefon, połączenie telefoniczne z abonentem z innej miejscowości»
3. «numer aparatu telefonicznego»

Podać komuś telefon instytucji, znajomych.

Zanotować, zapisać sobie czyjś telefon.

Czy masz mój telefon?

‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

 • Telefon — (et) …   Kölsch Dialekt Lexikon

 • Telefon- — Telefon …   Deutsch Wörterbuch

 • telefon — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. telefonnie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} urządzenie telekomunikacyjne pozwalające na dwustronne przesyłanie głosu za pomocą przewodów łączących dwa aparaty; także:… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • telefon — telèfōn m <G telefóna> DEFINICIJA tehn. 1. elektronički uređaj ili sustav za prihvat i reprodukciju zvuka na daljinu 2. aparat kojim se prenosi glas na daljinu [javiti se telefonom; zvati telefonom; isključiti telefon; uključiti telefon;… …   Hrvatski jezični portal

 • Telefon — Telefon, Telefon Saltar a navegación, búsqueda Telefon, Telefon fue la canción alemana en el Festival de la Canción de Eurovisión 1957, interpretada en alemán por Margot Hielscher. La canción fue interpretada en séptima posición (siguiendo a… …   Wikipedia Español

 • telefon — TELEFÓN, telefoane, s.n. 1. Telecomunicaţie în care se realizează convorbiri la distanţă prin mijlocirea undelor electromagnetice propagate de a lungul unor fire; ansamblul instalaţiilor necesare pentru acest scop. 2. Aparat prevăzut cu un… …   Dicționar Român

 • Telefon — [Basiswortschatz (Rating 1 1500)] Auch: • anrufen • telefonieren (mit) Bsp.: • Dein Vater ist am Telefon. • Sie hatte den ganzen Morgen (herum)telefoniert. • Hast du Bill angerufen? • …   Deutsch Wörterbuch

 • Telefon — Sn std. (19. Jh.) Neoklassische Bildung. Neubildung zu gr. phōnḗ f. Stimme, Klang und tele . 1796 eingeführt in Analogie zu Telegraph. Verb: telefonieren.    Ebenso nndl. telefoon, ne. telephone, nfrz. téléphone, nschw. telefon, nnorw. telefon;… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • telèfōn — m 〈G telefóna〉 tehn. 1. {{001f}}elektronički uređaj ili sustav za prihvat i reprodukciju zvuka na daljinu 2. {{001f}}aparat kojim se prenosi glas na daljinu; (telefonski) aparat [javiti se ∼om; zvati ∼om; isključiti ∼; uključiti ∼; ∼ zvoni; pri… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • Telefon — »Fernsprecher«: Der Name des von Ph. Reis im Jahre 1861 konstruierten Apparates zur elektromagnetischen Übermittlung der menschlichen Stimme über Drahtleitungen ist eine gelehrte Neubildung des ausgehenden 18. Jh.s zu griech. tēle »fern, weit«… …   Das Herkunftswörterbuch

 • Telefon — Modernes Telefon Schnurlostelefon …   Deutsch Wikipedia