telegraficzny


telegraficzny
«dotyczący telegrafu, dokonywany, podawany, działający za pomocą telegrafu, będący częścią telegrafu»

Blankiet telegraficzny.

Kod telegraficzny.

Linia telegraficzna.

Słupy telegraficzne.

∆ Aparat telegraficzny → telegraf
∆ Skrót telegraficzny (jakiejś instytucji) «konwencjonalna, skrótowa nazwa czegoś (jakiejś instytucji) używana w urzędowej korespondencji, prowadzonej za pomocą telegrafu»
◊ Styl telegraficzny «sposób wyrażania się polegający na stosowaniu krótkich, urywanych zdań, takich jak w telegramie»
◊ W telegraficznym skrócie coś przedstawić, opowiedzieć «przedstawić, opowiedzieć coś bardzo zwięźle, używając krótkich, urywanych zdań»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • telegraficzny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} mający związek z telegrafem, przekazywany przez telegraf, stanowiący część telegrafu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Druty, słupy telegraficzne. Przekaz telegraficzny.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • telegraficzny — Styl telegraficzny zob. styl 3 …   Słownik frazeologiczny

  • styl telegraficzny — {{/stl 13}}{{stl 7}} sposób pisania, mówienia bardzo zwięzły, skrótowy, lapidarny, operujący pojedynczymi słowami, krótkimi zdaniami : {{/stl 7}}{{stl 10}}W stylu telegraficznym poinformować kogoś o czymś. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • multipleks — m IV, D. u, Ms. multiplekssie; lm M. y 1. techn. «układ telegraficzny umożliwiający wielokrotne wykorzystanie toru telekomunikacyjnego przez zastosowanie krotnicy» 2. rzad. «aparat telegraficzny wielokrotny» ‹łc.› …   Słownik języka polskiego

  • styl — 1. Coś w tym stylu «coś podobnego, zbliżonego do czegoś, coś mniej więcej takiego; coś w tym rodzaju, coś w tym guście»: Mówiła (...) że każdy jest kowalem swojego losu, każdy ma prawo do własnego szczęścia i wolności osobistej, i tak dalej. Nie… …   Słownik frazeologiczny

  • adres — m IV, D. u, Ms. adressie; lm M. y 1. «miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, siedziba instytucji itp.; oznaczenie tego miejsca» Stały adres. Podać adres. Pisać, wysłać list pod czyimś adresem. Posłać, pójść pod wskazany adres. ∆ Adres pomocniczy… …   Słownik języka polskiego

  • bodot — m IV, D. u, Ms. bodotocie; lm M. y techn. «aparat telegraficzny przesyłający wiadomości za pomocą alfabetu piątkowego (będącego kombinacją 5 impulsów dodatnich lub ujemnych); telegraf Baudota» ‹od nazwiska wynalazcy› …   Słownik języka polskiego

  • dalekopis — m IV, D. u, Ms. dalekopissie; lm M. y «aparat telegraficzny, przekazujący wiadomości na odległość za pomocą impulsów elektrycznych, zamienianych na znaki pisarskie (zapisywane na papierze); składa się z dwu zasadniczych części: nadajnika z… …   Słownik języka polskiego

  • drut — m IV, D. u, Ms. drucie; lm M. y 1. «giętki, cienki pręt metalowy o znacznej długości i małym przekroju poprzecznym, najczęściej okrągłym, otrzymywany głównie przez walcowanie lub wyciąganie sztab różnych metali» Drut aluminiowy, metalowy,… …   Słownik języka polskiego

  • juz — m IV, D. u, Ms. juzie; lm M. y techn. «aparat telegraficzny z klawiaturą, będący prawzorem dalekopisu, używany w niektórych krajach do II wojny światowej» ‹od nazwiska wynalazcy› …   Słownik języka polskiego