całostka


całostka
ż III, CMs. \całostkatce; lm D. \całostkatek
1. «część całości stanowiąca w swoim zakresie mniejszą wykończoną jednostkę»

Całostka kompozycyjna opery.

2. «w języku filatelistów: koperta lub kartka pocztowa z wydrukowanym znaczkiem opłaty»

Zbierać całostki (pocztowe).


Słownik języka polskiego . 2013.

  • całostka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, całostkatce; lm D. całostkatek {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mniejsza całość będąca częścią jednostki wyższego rzędu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Całostki funkcjonujące w obrębie dzieła.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień