całostronicowy


całostronicowy
«zajmujący całą stronicę»

Całostronicowa ilustracja w książce.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • całostronicowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} zajmujący całą stronicę (stronę) w gazecie, książce itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Całostronicowa reklama w gazecie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cało- — «pierwsza część wyrazów złożonych (zwykle przymiotników i rzeczowników), wskazująca na całkowitość, zupełność tego, co nazywa druga część złożenia, np. całoroczny, całostronicowy, całokształt, całopalenie» …   Słownik języka polskiego

  • cało- — {{/stl 13}}{{stl 7}} pierwszy człon wyrazów złożonych wprowadzający znaczenie kompletności, zupełności tego, co określa człon drugi, np. {{/stl 7}}{{stl 8}}całodzienny, całopalenie, całostronicowy {{/stl 8}}{{stl 7}} {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień