całościowość


całościowość
ż V, DCMs. \całościowośćści, blm
rzecz. od całościowy

Całościowość ujmowania zagadnień.


Słownik języka polskiego . 2013.