całość


całość
ż V, DCMs. \całośćści; lm MD. \całośćści
1. «wszystkie części, fragmenty, składniki, szczegóły wzięte razem, połączone ze sobą w samodzielną jednostkę; ogół, komplet, wszystko»

Całość zbioru, kompozycji, dzieła, organizmu.

Tworzyć zamkniętą całość.

Szczegóły układają się w jednolitą, harmonijną całość.

Wnioskować z części o całości.

◊ W całości «nie dzieląc na części; jako całość, całkowicie»
◊ Iść, pójść na całość «zaangażować się w coś bez reszty»
2. «nienaruszalność, nietykalność»

Całość ojczyzny, granic.

Strzec, pilnować całości skarbu, spuścizny, spadku.

Odpowiadać za całość czyjejś osoby.

3. filoz. «zwarty układ, którego cechy i prawidłowości decydują o wszelkich właściwościach jego poszczególnych składników»
4. mat. «liczba całkowita; nieułamek»

Działania na całościach.

5. mat. «wielkość obliczana na podstawie danej jej części»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • całość — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. całośćści; lm M. całośćści {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wszystkie powiązane ze sobą w jakiś sposób części, fragmenty, szczegóły postrzegane lub funkcjonujące wspólnie –… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • całość — pot. Iść, pójść na całość, na maksa «zaangażować się w coś zupełnie, bez reszty, nie myśląc o konsekwencjach»: (...) popatrzył przeciągle na wychowawcę i w końcu podjął decyzję. (...) Postanowił pójść na całość. No więc tak. Przyznaję się.… …   Słownik frazeologiczny

  • calosc — soprascarpe …   Dizionario Materano

  • iść [pójść] na całość — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. wulg. {{/stl 8}}{{stl 7}} mieć z kimś stosunek płciowy, kochać się (bez trwającej dłużej znajomości) {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}}to samo… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • iść na całość — Zaagnażować się całkowicie i do koсca, zwłaszcza w odniesieniu do stosunku płciowego; zgodzić się na stosunek płciowy Eng. To do the utmost, especially to do the sex act, as distinct from heavy petting or foreplay …   Słownik Polskiego slangu

  • Sigrid Sigurdsson — (* 1943 in Oslo) ist eine deutsche Künstlerin. Sie ist in Island und Deutschland aufgewachsen und lebt seit 1951 in Hamburg. Sie hat von 1961–1966 an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg bei Kurt Kranz (1910–1997) studiert. Sigrid… …   Deutsch Wikipedia

  • Ov Fire and the Void — Single by Behemoth from the album Evangelion Released …   Wikipedia

  • kupa — 1. pot. Trzymać się kupy a) «o ludziach i zwierzętach: trzymać się razem, stanowić solidarną gromadę»: Za mną! – wołali konwojenci, w których wstąpił duch władzy. – Uważać, żeby się nie pogubić! Trzymać się kupy! J. Wittlin, Sól. b) «o… …   Słownik frazeologiczny

  • cykl — m I, D. u; lm M. e, D. i a. ów 1. «szereg czynności, procesów lub zjawisk tworzących zamkniętą całość rozwojową, przypadającą na pewien odcinek czasu i powtarzającą się okresowo» Cykl budowlany. Cykl inwestycyjny. Cykl produkcyjny. Cykl krążenia… …   Słownik języka polskiego

  • harmonijny — «tworzący estetyczną całość, oparty na właściwych proporcjach; zharmonizowany, zgrany; przyjemnie brzmiący; zgodny» Harmonijna prostota. Harmonijne połączenie barw, stylów. Harmonijne tony, głosy. Harmonijne współżycie, łączyć się w harmonijną… …   Słownik języka polskiego