tępota


tępota
ż IV, CMs. \tępotaocie, blm
1. «brak inteligencji, zdolności, ograniczoność umysłu, głupota»

Przerażała go tępota tych ludzi.

Tępota umysłu.

2. rzad. «brak energii, apatia, bierność, obojętność, odrętwienie, otępienie»

Nie mógł się otrząsnąć z tępoty.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • tępota — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. tępotaocie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} bycie tępym, nieinteligentnym; brak bystrości, ograniczenie umysłowe; głupota, bezmyślność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przerażająca… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tracić — nerwy; tracić panowanie nad sobą, nad nerwami «ulegać emocjom, bardzo się denerwować»: Panu trzeba łopatą pakować do głowy. Uniosłem się, przepraszam, ale w zetknięciu z tępotą zawsze tracę nerwy. S. Zieliński, Listy. Piekąca tęsknota za Ireną… …   Słownik frazeologiczny

  • ciasnota — ż IV, CMs. ciasnotaocie, blm «brak przestrzeni, miejsca; małe, ciasne pomieszczenie» Ciasnota mieszkania, w mieszkaniu a. mieszkaniowa. Mieszkać w ciasnocie. przen. «brak szerszych horyzontów umysłowych; ograniczoność, tępota» Ciasnota umysłowa.… …   Słownik języka polskiego

  • ciemniactwo — n III, Ms. ciemniactwowie, blm pot. pogard. «ciemnota, zacofanie, tępota; ignorancja, nieuctwo» …   Słownik języka polskiego

  • ograniczenie — n I 1. rzecz. od ograniczyć. 2. lm D. ograniczenieeń «norma, przepis ograniczające czyjąś swobodę działania, zabraniające czegoś» Ograniczenia szybkości w ruchu kołowym. Korzystać z czegoś bez ograniczeń. 3. blm «brak szerszych horyzontów… …   Słownik języka polskiego

  • zastraszający — imiesł. przymiotnikowy czynny czas. zastraszać (p.) zastraszający w użyciu przym. «budzący grozę dużą intensywnością, natężeniem; straszny, okropny, przerażający» Zastraszająca głupota, tępota. Zastraszający wygląd. Zastraszający widok …   Słownik języka polskiego

  • ciasnota — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. ciasnotaocie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} brak wolnej przestrzeni, niedostatek miejsca (zwłaszcza w odniesieniu do ciasnych pomieszczeń mieszkalnych) : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ciemniactwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. ciemniactwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} bycie ciemnym, tępym, ograniczonym, ciemnota, ignorancja, tępota {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ciemnota — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. ciemnotaocie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} brak wykształcenia, obycia; zacofanie, tępota : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zwalczać ciemnotę. Dziwiła ją ciemnota panująca jeszcze… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • głupota — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. głupotaocie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} brak wiadomości, umiejętności; brak inteligencji, polotu; tępota; bezmyślność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Denerwować się na głupotę uczniów. Zrobić coś z głupoty. Coś świadczy o… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień