tkaczka


tkaczka
ż III, CMs. \tkaczkaczce; lm D. \tkaczkaczek
«kobieta tkacz»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • tkaczka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. tkaczkaczce; lm D. tkaczkaczek {{/stl 8}}{{stl 7}} rzemieślniczka zajmująca się ręcznym wyrobem tkanin lub pracownica tkalni {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • atkočka — ×atkočkà (l. tkaczka) sf. (2) Ėr audėja: Ta plačioji staltiesė ne paprastos audėjos, bet tikros atkõčkos austa Trk …   Dictionary of the Lithuanian Language