tkliwy


tkliwy
\tkliwywi, \tkliwywszy
1. «skłonny do okazywania czułości, współczucia, serdeczności, odnoszący się do kogoś z miłością, delikatnością»

Była najtkliwszą matką.

Być tkliwym dla dziecka.

przen.

Tkliwe serce.

2. «będący objawem czułości, serdeczności»

Tkliwy uśmiech.

Tkliwe spojrzenie.

Tkliwa opieka.

Przemawiała do dziecka najtkliwszymi słowami.

3. med. «silnie reagujący na dotknięcie, ucisk»

Tkliwa wątroba.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • tkliwy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, tkliwywi, tkliwywszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} skłonny do okazywania czułości, serdeczności, współczucia itp., traktujący kogoś z czułością, miłością; czuły, uczuciowy,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gołębi — 1. Człowiek gołębiego serca, o gołębim sercu «człowiek niezwykle dobry, łagodny, tkliwy»: Opowiada o Niemcach, którzy dłuższy czas spędzili w Południowej Afryce. Niemcy ci twierdzą, że Murzyni tamtejsi są ludźmi gołębiego serca, ale absolutnie… …   Słownik frazeologiczny

  • ckliwy — ckliwywi, ckliwywszy 1. «wywołujący nudności; mdlący, mdły» Ckliwy zapach lekarstw, perfum. Ckliwy fetor zgniłego mięsa. 2. «przesadnie tkliwy, rzewny, czuły; słodki, czułostkowy» Ckliwe słówka, pochwały, pieszczoty. Ckliwy film, obraz. Ckliwa… …   Słownik języka polskiego

  • czuły — czuli, czulszy 1. «odnoszący się do kogoś z miłością, tkliwością, serdecznością, będący wyrazem czyjejś miłości, tkliwości, serdeczności; kochający, tkliwy, serdeczny; rzewny, wzruszający» Czuły opiekun. Czułe spojrzenia, uściski. Był dla niej… …   Słownik języka polskiego

  • gołębi — 1. przym. od gołąb w zn. 1 Piórka, skrzydła gołębie. Gniazdo gołębie. ◊ Gołębie serce, gołębia dusza, gołębia łagodność «dobre, czułe serce, łagodne usposobienie, wielka łagodność» ◊ Człowiek gołębiego serca, o gołębim sercu «człowiek niezwykle… …   Słownik języka polskiego

  • rzewny — rzewnyni, rzewnyniejszy «pełen żalu, smutku, melancholii, będący ich objawem, wynikający z czyjegoś rozczulenia, wzruszenia; tkliwy, smętny, tęskny» Rzewny uśmiech. Rzewny głos, śpiew. Rzewne piosnki, nuty. Rzewne uczucia. Płakać rzewnymi łzami …   Słownik języka polskiego

  • słodki — słodkidcy, słodkidszy 1. «mający smak taki jak cukier, miód; mający dużą zawartość cukru» Słodka herbata, kawa. Słodkie owoce. Za słodkie lody. ∆ Słodkie wina «wina niewytrawne, o dużej zawartości cukru (powyżej 7%)» ∆ Słodkie przyjęcie… …   Słownik języka polskiego

  • ckliwy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, ckliwywi, ckliwywszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wywołujący mdłości, nudności : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ckliwa woń potu. Ckliwy fetor zgnilizny. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • czułostkowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, czułostkowywi {{/stl 8}}{{stl 7}} nadmiernie czuły, tkliwy, uczuciowy; sentymentalny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Czułostkowa scena. Czułostkowa poezja. Czułostkowy ton. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • liryzm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. liryzmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} element liryczny, uczuciowy przejawiający się w utworach literackich, muzycznych, dziełach sztuki i zachowaniu ludzi; nastrojowość, uczuciowość : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień