capstrzyk


capstrzyk
m III, D. -u, N. \capstrzykkiem; lm M. -i
1. «sygnał, wykonywany najczęściej na trąbce, oznaczający koniec zajęć dziennych w wojsku, na obozach organizacji młodzieżowych itp.»

Grać, wygrywać capstrzyk.

2. «wieczorny przemarsz wojska lub jakiejś organizacji ulicami miasta, z orkiestrą, odbywający się w przeddzień jakiejś uroczystości»

Zorganizować capstrzyk.

Brać udział w capstrzyku.

niem.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • capstrzyk — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ustalony sygnał, grany na trąbce, oznaczający w wojsku lub na obozach harcerskich koniec zajęć dziennych i początek ciszy nocnej (zwykle w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odtrąbić — dk VIa, odtrąbićbię, odtrąbićbisz, odtrąbićtrąb, odtrąbićbił, odtrąbićbiony 1. «odpowiedzieć na coś trąbieniem» Odtrąbić na sygnał wzywający do powrotu. Odtrąbić komuś na znak zrozumienia. 2. «trąbieniem dać sygnał ukończenia czegoś (zwykle w… …   Słownik języka polskiego