topnienie


topnienie
n I
rzecz. od topnieć
fiz. Temperatura topnienia «określona temperatura, różna dla różnych substancji, w której dana substancja stała przechodzi w ciecz»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ablacja — ż I, DCMs. ablacjacji; lm D. ablacjacji (ablacjacyj) 1. geol. «stopniowe niszczenie, kruszenie się powierzchni lądu na skutek działania deszczu; także topnienie powierzchni lodowca wywołane energią słoneczną, wiatrem i deszczem» Ablacja deszczowa …   Słownik języka polskiego

  • rozpuścić — dk VIa, rozpuścićpuszczę, rozpuścićcisz, rozpuścićpuść, rozpuścićcił, rozpuścićpuszczony rozpuszczać ndk I, rozpuścićam, rozpuścićasz, rozpuścićają, rozpuścićaj, rozpuścićał, rozpuścićany 1. «sporządzić roztwór (jednolitą fizycznie mieszaninę)… …   Słownik języka polskiego

  • roztop — m IV, D. u, Ms. roztoppie; lm M. y częściej w lm «topnienie śniegów; błoto, kałuże powstałe wskutek topnienia śniegów lub wskutek długotrwałych deszczów» Wiosenne roztopy. Brnąć przez roztopy …   Słownik języka polskiego

  • roztopić — dk VIa, roztopićpię, roztopićpisz, roztopićtop, roztopićpił, roztopićpiony roztapiać ndk I, roztopićam, roztopićasz, roztopićają, roztopićaj, roztopićał, roztopićany «zamienić ciało stałe w płynne przez ogrzanie do odpowiedniej temperatury,… …   Słownik języka polskiego

  • spowodować — dk IV, spowodowaćduję, spowodowaćdujesz, spowodowaćduj, spowodowaćował, spowodowaćowany «stać się przyczyną czegoś, wywołać coś; pociągnąć coś za sobą» Spowodować wypadek. Topnienie lodu spowodowało powódź. Susza spowodowała nieurodzaj. Kalectwo… …   Słownik języka polskiego

  • stopić — dk VIa, stopićpię, stopićpisz, stop, stopićpił, stopićpiony stapiać ndk I, stopićam, stopićasz, stopićają, stopićaj, stopićał, stopićany 1. «zamienić ciało stałe w płynne przez ogrzanie do temperatury topnienia; doprowadzić do stanu ciekłego,… …   Słownik języka polskiego

  • odwilż — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVb, lm M. e {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} spowodowane ociepleniem topnienie śniegu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przed nami kilka dni odwilży. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozpuszczać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, rozpuszczaćam, rozpuszczaća, rozpuszczaćają, rozpuszczaćany {{/stl 8}}– rozpuścić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, rozpuszczaćpuszczę, rozpuszczaćci, rozpuszczaćpuść, rozpuszczaćpuszczony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • roztopy — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. nmos, blp, D. roztopypów {{/stl 8}}{{stl 7}} intensywne topnienie dużych mas śniegu; także: błoto, kałuże powstałe w wyniku topnienia śniegu lub długotrwałych deszczów : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zaczęły się wiosenne roztopy.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień