transcendencja


transcendencja
ż I, DCMs. \transcendencjacji, blm
filoz. «istnienie na zewnątrz podmiotu (umysłu), w szczególności istnienie przedmiotu poznania poza umysłem poznającym lub poza rzeczywistością»
‹z łc.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • transcendencja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm, filoz. {{/stl 8}}{{stl 7}} istnienie od zewnątrz, poza, ponad czymś, w szczególności: istnienie przedmiotu poznania poza podmiotem (umysłem) poznającym lub bytu absolutnego poza rzeczywistością <niem. z… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień