cechmistrz


cechmistrz
m II, DB. -a; lm M. -owie a. -e, DB. -ów
«starszy cechu»

Na czele cechu stoją cechmistrze.

niem.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • cechmistrz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. owie, D. ów {{/stl 8}}{{stl 7}} starszy, przełożony cechu <niem.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Цехмистров — Фамилия образована от именования должностного лица. Цехмистер цехмистр управляющий польск. cechmistrz. (Э,У) (Источник: «Словарь русских фамилий». («Ономастикон»)) ЦЕХМИСТРОВ Фамилия кажется нерусской. Действительно, слово цехмистр –… …   Русские фамилии