trop


trop
I
m IV, D. -u, Ms. \troppie; lm M. -y
«odbicie stopy zwierzęcia na ziemi lub śniegu; ślad»

Świeży trop.

Trop zajęczy.

Trop wilka, jelenia.

łow. Trop gonny «trop zwierzęcia w biegu, pomykającego, galopującego»
◊ Być na tropie (czegoś, czyimś); wpaść, trafić na trop (czegoś, czyjś) «poszukując kogoś lub czegoś trafić na ślad; wyśledzić, wykryć kogoś, coś»
◊ Iść, podążyć itp. w trop, w tropy za kimś; iść czyimś tropem (tropami) «iść, podążać tuż za kimś, tą samą drogą, kierując się jego śladami»
◊ Iść, chodzić za kimś trop w trop «iść, chodzić tuż za kimś bez przerwy, nie odstępując go ani na krok, nie tracąc go z oczu; iść, chodzić za kimś krok w krok»
◊ Naprowadzić na trop (czyjś, czegoś) «ułatwić odnalezienie, wyśledzenie kogoś, odkrycie czegoś»
◊ Zbić kogoś z tropu «pozbawić kogoś pewności siebie, wprawić w zakłopotanie; zmieszać, stropić»
◊ Zmylić trop, tropy; sprowadzić z tropu «klucząc wprowadzić w błąd ścigających; zatrzeć ślady, zwieść pogoń»
II
m IV, D. -u, Ms. \troppie; lm M. -y
1. lit. «wyraz lub zwrot w znaczeniu przenośnym, tworzący zwrot stylistyczny (np. alegoria, hiperbola, metafora)»
2. muz. tropy «wstawki melodyczne dodawane wraz z nowym tekstem do melodii chorałowej, głównie w formie sylabicznej, rzadziej w postaci melizmatu; rozpowszechnione w IX-XIII w.»
łc. z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

 • trop — trop …   Dictionnaire des rimes

 • -trop — trop·ic; …   English syllables

 • trop — [ tro ] adv. et nominal • XIe; frq. thorp « village, troupeau, tas »; cf. all. Dorf « village », et lat. médiév. troppus « troupeau » I ♦ Adv. 1 ♦ D une manière excessive, abusive; plus qu il ne faudrait. ⇒ excessivement, surabo …   Encyclopédie Universelle

 • trop — TROP. adv. de quantité. Plus qu il ne faut, avec excez. Trop viste. trop avant. trop loin. trop riche. trop puissant. trop fin. trop bon. vous l avez trop poussé, ne faites pas trop cuire cette viande il a trop bu, trop travaillé. je n en veux… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • trop — trop·ic; trop·i·ca·li·an; trop·i·cal·i·ty; trop·i·cal·iza·tion; trop·i·cal·ize; trop·i·cal·ly; trop·i·co·pol·i·tan; trop·i·cor·bis; trop·i·dine; trop·i·do·lep·tus; trop·o·log·i·cal; trop·o·lone; trop·o·phyte; trop·o·tac·tic; trop·o·tax·is;… …   English syllables

 • trop — Trop, quelquesfois se prent pour exces, de qui signifie le mot auquel il adhere, comme, trop scrupuleux, trop tost, trop haster, Nimis aut nimium scrupulosus, Nimis festinanter, Nimium accelerare. Et quelquesfois signifie augmentation et renfort… …   Thresor de la langue françoyse

 • trop — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. troppie {{/stl 8}}{{stl 7}} ślad pozostawiony przez przechodzące zwierzę lub człowieka : {{/stl 7}}{{stl 10}}Trop wilka, zająca, sarny. Krzyżujące się tropy zwierząt na śniegu. Pies odnalazł trop… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • trop — w trop «nie tracąc kogoś lub czegoś z oczu, nie odstępując ani na krok»: Szedłem za tobą trop w trop od samej Jerozolimy... J. Dobraczyński, Miecz. Zbić kogoś z tropu zob. zbić 3 …   Słownik frazeologiczny

 • trop — trȍp m <N mn tròpovi> DEFINICIJA 1. talog od topljenja kajmaka i pri pripremanju masla 2. v. drop, kom, komina, drožđe 3. sporedni proizvod pri dobivanju škroba iz kukuruza ili krumpira, te u proizvodnji piva [pivski trop; kukuruzni trop;… …   Hrvatski jezični portal

 • Trop de — ● Trop de indique une quantité excessive de quelque chose, un nombre excessif de personnes ou de choses : Il y a trop de bruit. Trop de gens ignorent cela …   Encyclopédie Universelle

 • trop — trȏp m <N mn i, G trȏpā> DEFINICIJA 1. knjiž. slikovit izraz ili riječ, izraz ili riječ u prenesenom značenju, pjesnički i retorički ukras i stilsko sredstvo [tropi i figure] 2. glazb. a. tekstovni i melodijski umetak u srednjovjekovne… …   Hrvatski jezični portal