trójkącik


trójkącik
m III, D. -a, N. \trójkącikkiem; lm M. -i
«mały trójkąt - figura geometryczna lub przedmiot»

Trójkąciki tortu.

Narysować trójkącik.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • trójkącik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. a {{/stl 8}}{{stl 7}} mały trójkąt w zn. 1, 2 {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień