trójkątnie


trójkątnie
przysłów. od trójkątny

Twarz zwężająca się trójkątnie ku dołowi.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • trójkątnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} na kształt trójkąta : {{/stl 7}}{{stl 10}}Trójkątnie wycięte otwory. Trójkątnie profilowany obelisk. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • strzałka — ż III, CMs. strzałkałce; lm D. strzałkałek 1. «znak wskazujący kierunek, mający postać schematycznie narysowanej strzały do łuku, czyli długiej kreski zakończonej dwiema skośnymi kreseczkami lub trójkątem, którego wierzchołek określa kierunek»… …   Słownik języka polskiego

  • trójkąt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. a, Mc. trójkątącie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wielokąt mający trzy kąty, których suma równa się 180°, klasyfikowany ze względu na wymiary kątów lub boków, np. trójkąt… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień