ceglasto-


ceglasto-
«pierwszy człon wyrazów złożonych, oznaczający ceglasty odcień koloru określanego przez drugi człon złożenia, np. ceglastoczerwony, ceglastoróżowy»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ceglasto — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. ceglasty w zn. 1.: Ceglasto zabarwiona woda. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ceglasto- — {{/stl 13}}{{stl 7}} pierwsza część wyrazów złożonych, wskazująca na ceglasty odcień koloru nazywanego w drugiej części, np. {{/stl 7}}{{stl 8}}ceglastoczerwony, ceglastoróżowy {{/stl 8}}{{stl 7}} {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ceglasto — przysłów. od ceglasty (zwykle w zn. 1) Ceglasto umalowane policzki …   Słownik języka polskiego